Προειδοποιηση για τον Αναγνωστη

Τα Blogs πολιτικού περιεχομένου όπως και το ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ περιέχουν ενίοτε υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους και συχνά σατυρικό ή υβριστικό.
Κανείς δέν υποχρεώνει κανέναν να το διαβάσει, δεδομένου οτι εκφράζει προσωπικές απόψεις.
Αν νομίζετε ότι σας ενοχλεί παρακαλώ απομακρυνθείτε από την σελίδα .


Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟ?

Ιερή δήλωση εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά του απο 24\11\2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου

Ιερή δήλωση εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά του απο 24\11\2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου .

ΑΝΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ, προς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και προς τον κάθε Πολίτη, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑI 120, 134,135,136,137,138,139,140,141, 142 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΏΔΙΚΑ.

Ημερομηνία: ……...................................

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
 Προς και διά.. του αστυνομικού τμήματος (................)υπόψιν Αξιωματικού Υπηρεσίας και ή Ανακριτικού υπαλλήλου
 Όνομα: …....................................
 Επώνυμο: ...................................
 Όνομα Πατρός: ...........................
 Όνομα Μητρός: ...........................
 Διεύθυνση: .................................
 Περιοχή: ....................................
 Τ.Κ.: ....................
 Α.Φ.Μ..................
 Αριθμός Ταυτότητας: .................
 Αρχή Έκδοσης: ..........................
 Ημερ. Έκδοσης: ........................
 Ημερομηνία Γεννήσεως: .............
 Επάγγελμα: ...............................
 Υπηκοότητα: .............................
 Θρήσκευμα: ..............................

Συμπληρωματική και σχετική, της από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεσης, δηλώσεως- αίτησης – καταγγελίας.
 Επίσης σχετική και συμπληρωματική με την ένσταση κατα του Κυρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο Ανωτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19-01-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 17.

Προς πάσα αρμόδια εισαγγελία και αρχη
 Και προς :
Πρός..1 . Όλα τα σώματα ασφαλείας , το δικαστικό σώμα τους υπαλλήλους της εφορίας , της Σ.Δ.Ο.Ε και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών , προκειμένου να ενημερωθούν ότι απο σήμερα και στο εξης οφειλουν να εξετάζουν οι ιδιοι τις εντολές που λαμβάνουν και να κρίνουν οι ιδιοι κατα πόσο θα τις εκτελέσουν , τις αγνοήσουν ή καταδικάσουν και καταγγείλουν και εκέινες και τους εντολείς των . Καθως απο σήμερα ενυμερώνονται και επίσημα , οτι αφενός η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή, αφετέρου δε και κυρίως για το γεγονός ότι η ελληνική δικαιοσύνη, έχει εις βάρος υπουργών μελών της κυβέρνησης, σχηματίσει απο τις 24\11\2011, δικογραφία για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας. Και οτι εν λόγω κατηγορούμενοι  αλλα και οι συνεργοί δια της σιωπής και υπόθαλψης του εν λόγω εγκληματος της εσχατης προδοσιας, ειναι συγχρόνως οι εντολείς των σωμάτων ασφαλείας ,του δικαστικού σώματος και της Δ.Ο.Υ, οι οποιοι μάλιστα υπηρετουν θεσμους, ασκουν καθήκοντα στα υπουργεία δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης και οικονομικών, είναι με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης αναξιόπιστοι .

Απο σήμερα λοιπόν , ενημερώνεστε και επισήμως , για το ότι οι διωκόμενοι με την προαναφερθείσα δικογραφία υπηρετούν θεσμούς, ασκούν καθήκοντα σε καίριες θέσεις στα υπουργεία δικαιοσύνης ,δημόσιας τάξης και οικονομικών και έχουν κριθεί προδήλως αλλά και νομίμως αναξιόπιστοι
(έτσι όπως αναλύεται στην παρούσα καταγγελία).

Ένεκα των ανωτέρω αλλά και σύμφωνα με τον νόμο 3528 του 2007, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 26 της 9/2/2007 Τεύχος Πρώτο. Στο ΜΕΡΟΣ Β που αφορά τις Υποχρεώσεις, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την Αστική Ευθύνη σας αναφέρονται επί λέξη τα κάτωθι:
 Άρθρο 24 Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του κράτους, υπηρετεί μόνο τον Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη
Δημοκρατία.

 Άρθρο 25 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. 2. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. 3. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν το παραλείψει, θεωρείται ότι προσυπέγραψε η θεώρησε.

Ως εκ τούτου αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να την διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Συνεπώς, επειδή οι διαταγές που δίνονται προς την αστυνομία προς το δικαστικό σώμα και προς τους ελεγκτικούς μηχαννισμοούς προέρχονται από αναξιόπιστους (συνεργούς στην προδοσια δια της σιωπής και κατηγορούμενους εσχάτης προδοσίας), ο αστυνομικός, ,ο δικαστικός υπάλληλος , πολιτικός ή ο εφοριακός ,στο εξής οφείλει προηγουμένως να τις εξετάζει ο ίδιος και να αποφασίζει ο ίδιος για το αν τις θεωρεί εκτελέσιμες ή όχι σεβόμενος πάντα εμάς τους πολίτες που αντιστεκόμαστε στον εχθρο,δέν συγκαλύψαμε εσχατη προδοσία , δεν καταπατήσαμε το σύνταγμα και που βρισκόμενοι σε διαρκή ετοιμότητα
σας καταθέσαμε εγκαίρως και εμπρόθεσμα τουτη εδω την ιερή δήλωση της εφαρμογής του άρθρου 120.Και προπαντων σεβόμενοι το άρθρο 120 παράγραφος 2 και ότι αυτό ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ
 2. Την κάθε αρμόδια εισαγγελία

3. Την Δ.Ο.Υ, την κάθε αρμόδια Εθνική και Διεθνή Αρχή της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Πολίτη, καθώς επίσης και των αρμοδίων Εκλογοδικείων αναλόγως.

4. Προς επίσημη ενημέρωση όλων των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, πως όλοι οι ανώτεροι Αξιωματικοί ενσυνείδητα έχουν καταπατήσει τον Όρκο τους, από τις 24-11-2011 έως και σήμερα. Θα θεωρηθούν εχθροί εάν δεν σταματήσουν άμεσα να υπακούουν
στις εντολές των Πολιτικών προϊσταμένων των, οι οποίοι από τις 24-11-2011 κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας,  

ή κυρίως στις εντολες συνεργών στην εσχάτη προδοσία , δια της σιωπης και της υπόθαλψης. Καθώς  βάσει του εθνικού και διεθνούς δικαίου, οι κατηγορούμενοι,και οι δια της σιωπής συνεργοίτων ως επίορκοι, αυτού του κακουργήματος, της εσχάτης προδοσίας και της υπέρβασης καθήκοντος, έχουν - βάσει των Άρθρων του Συντάγματος - καταπατήσει και χάσει την ιδιότητά τους ως προϊστάμενοι των ενόπλων δυνάμεων παρά έχουν αυτή του κατηγορουμένου για εσχάτη προδοσία..

 5.Προς Στρατοδικεία

6. Κάθε Ιερά Αρχιεπισκοπή.

 Κύριε Εισαγγελέα, ζητώ να αφαιρεθεί άμεσα το όνομά μου από τα τηρούμενα βιβλία των καλπών έτους 2012 και να διαγραφεί εκείνη η συγκεκριμένη συμμετοχή μου. Την ανακαλώ. Και δηλώνω ότι το αφαιρώ εγώ με την παρούσα επίσημη δήλωσή μου.
 Καταγγέλλω εκείνες τις εκλογές του 2012 και επίσης ανακαλώ τη συμμετοχή που είχα σε αυτές, όπως καταγγέλλω επίσης για τους ίδιους λόγους τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 25/01/2015 αλλά και το Δημοψήφισμα που έγινε στις 05|07|2015. Και δηλώνω ότι στις 6 Μαΐου 2012, στις 17 Ιουνίου 2012, στις 25 Ιανουαρίου 2015 και στις 05\07\2015, εγώ και άλλοι συμπολίτες μου εξαπατηθήκαμε, λαμβάνοντας μέρος σε δημοψήφισμα και εκλογες κατοχικές εγκληματικές και παράνομες διεθνώς καταδικαστέες και άκυρες, που είχε στήσει εχθρός και κατακτητής με δόλιες διαδικασίες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Οι οποίες εκλογές και το δημοψήφισμα σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία παραθέτω, ήταν εθνικώς και διεθνώς παράνομες και άκυρες.
 Δηλώνω , ότι συμφωνώ απόλυτα με όλους τους συμπολίτες
μου εκείνους οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2012, στις 06 Μαΐου 2012 και στις 25\01 \2015 δια της αποχής των απο τη διεξαγωγη
των κατοχικών και παράνομων εκλογών .Συμφωνώ επίσης με εκείνους τούς συμπολίτες μου οι οποίοι είχαν στις 5/5/2012 , καταθέσει
προς τις εισαγγελικές αρχές την υπ’ αριθμόν 9009|20|27 δήλωση - αίτηση – καταγγελία. & στις στις 19\01\2015 με αρ προτ 17 αντισχτοίχως
Στις οποίες και εγώ από σήμερα είμαι συν καταγγέλλων και σας τις ξανακαταθέτω εδώ τώρα.
Έτσι,εγώ και οι συμπολίτες μου, δεν αναγνωρίζουμε εν μέσο κατοχής εκλογικούς ή άλλους νόμους , νομοθετημένους σε περιόδους συνταγματικής αστάθιας ,υποδούλωσης και κατοχής, όπως ετούτη εδώ όπου διανύουμε τώρα στην πατρίδα μας . Νόμους νομοθετημένους παράνομα από νομοθέτες οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη για έσχατη προδοσία ή άλλους που έχουν δια της σιωπής των συνεργήσει στην συγκάλυψη της προδοσίας και στην κακουργηματική παράληψη διώξεών της . Καταδικάζουμε εκείνους τούς νόμους κύριε Εισαγγελέα και που κακώς τα ονόματα των άνω κατηγορουμένων εκείνων αλλά τών συναυτουργών των που συγκάλυψαν την προδοσία , ευρίσκονταν παρανόμως, μέσα στα ψηφοδέλτια των Εθνικών μας εκλογών.
Κύριε Εισαγγελέα : Η παράλειψη διώξεων του εγκλήματος της προδοσίας, εκ των πραγμάτων συνιστά κατοχή. Και σε καιρους κατοχής παύουν να ισχύουν οι διεθνης συμβάσεις. Παύουν να ισχύουν  και εκείνες που περιλαμβάνοντε στο Αρθρο 28 του Συντάγματος.


Κύριε Εισαγγελέα, σας ανακοινώνω πως από σήμερα σταματώ να αναγνωρίζω την βουλή και την κυβέρνηση ως νόμιμη βουλή και
κυβέρνηση της Ελλαδας
. Αφού, υπό τον ζυγό και την κατοχή της κομματοκρατείας και όλων των πολιτικών κομμάτων, εγώ και οι συμπολίτες μου  φοβόμαστε πλέον,μήπως  είμαστε τα επόμενα θύματα αυτοκτονιών από χρέη ή θύματα από οτιδήποτε άλλη αιτία προερχόμενη από την υποδούλωση την οποια καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε και ορκιζόμαστε οτι θα την πολεμήσουμε με οποιοδήποτε δυνατό η αδύνατο μέσο. Ενω, στη συνείδηση εμού και των συμπολιτών μου, ο κάθε ένας εξ αυτών(των βουλευτών) δια της υπεκφυγής του να προσφερθεί και να υπογράψει πρώτος προς την συμπλήρωση των εν λόγω 30 υπογραφών, ευθύνεται για τις μέχρι στιγμής αυτοκτονίες συμπολιτών μου από χρέη, αφού δια της ενσυνείδητης παραλήψεώς του, ως εχθρός του λαού και της πατρίδος πλέον, κανείς εκ των βουλευτών του κοινοβουλίου, ακόμη και τώρα μετεκλογικά δεν έχει κάνει κάποια δήλωση και να πει ότι προσφέρει την υπογραφή του προς τη συμπλήρωση των 30 υπογραφών που απαιτούνται προκειμένου να αρθούν οι ασυλίες και να ασκηθούν διώξεις εναντίον των πολιτικών που έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα και που έχουν πατήσει τον ΌΡΚΟ, παραβιάζοντας δια της βίας άρθρα τού Ελληνικού Συντάγματος, εκτελώντας ενσυνείδητα εντολές του εχθρού και εισβολέα, και φέρνοντας δια της βίας και παρανόμως στη βουλή προς ψήφιση, απορριπτέα και καταδικαστέα απο το σύνταγμά μας νομοσχέδια .

Ενω αλήθεια ειναι , οτι στο αρθρο 120 παράγραφος 2, το ιδιο το σύνταγμά μας, επιβάλει σε όλους τους πολίτες (και στους δικαστικούς) την ανυπακοή των νόμων που δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Και ειδικά , μας επιβάλει να καταδικασουμε και να πολεμήσουμε αυτούς απορριπτέους
νόμους, μαζι και ως εχθρό της πατρίδας μας , τον όποιον φυσικό αυτουργό που θα επιχειρήσει να επιβάλει την εφαρμογή των .
Άρθρο 120 Παραγραφος 2.
O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν
με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
Διασύροντας και απαξιώνοντας δια της εγκληματικής των εκείνης σιωπής και με τον πιο χυδαίο και προκλητικό τρόπο , την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές που τόλμησαν τούτη την περίοδο κατοχής και κατάλυσης του συντάγματος, να διατυπώσουν κατηγορίες και δικογραφία για το ειδεχθές εκείνο

Επίσης θέλω να επισημάνω και να καταδικάσω το γεγονός , οτι όλοι οι βουλευτές απο κοινού υποκρύπτουν και συγκαλύπτουν οτι έχει απο την έδρα
τής βουλής ανακοινωθεί εσχάτη προδοσία και οτι επισης επικροτούν το γεγονος οτι δέν ξεκίνησαν εγκαίρως οι προβλεπόμενες
απο το νομο και το συνταγμα ποινικές διώξεις για την εν λόγω δικογραφία που εχει η ελληνική δικαιοσύνη σχηματίσει κατα υπουργών
μελών της κυβέρνησης . Ενώ αλήθεια είναι , ότι για 2 χρόνια τώρα ούτε μία επερώτηση δεν έχει, κανείς εκ των βουλευτών καταθέσει στη βουλή για κείνο το μείζον θέμα Της εσχάτης προδοσίας κακούργημα που διεπράχθη κατα της πατρίδος και του λαού . Διότι ακόμη και με το Άρθρο 36 του κώδικα της ποινικής δικονομίας, όπου σε περιόδους ειρήνης και δημοκρατίας, για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα και κυβερνητικά εγκλήματα όπως εκείνο της εσχάτης προδοσίας, επιλαμβάνεται και ξεκινά η ποινική διαδικασία έγκαιρα και δέν χρειάζεται η άδεια της βουλής .Το γεγονός οτι δεν έχει ξεκινήσει , επιβεβαιώνει και τεκμηριώνει οτι η πατρίδα μας βρίσκεται επίσημα υπο την κατοχή του
εχθρού και οτι οφείλουμε να αντισταθούμε.

Δηλώνω ενόρκως προς την εφορία, προς κάθε ενδιαφερόμενη αρχή και προς κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί
ελεκτικούς μηχανισμούς, οτι απο σήμερα και καθ΄όλη τη διάρκεια
που η πατρίδα μου, το σύνταγμά η δημοκρατία και η δικαιοσύνη τελούν υπο την κατοχή του εχθρού και της κομματοκρατίας, θα πολεμήσω μέχρι τελικής πτώσης το όποιο φυσικό ή μή πρόσωπο αποπειραθεί ή σκεφθεί μέσω κατοχής να επιβάλει σε μένα ή τους συμπολίτες μου την εφαρμογή των νόμων εκείνων που έχουν θεσπιστεί μέσω κατοχής και απο επίορκους νομοθέτες πολιτικούς και κατηγορουμένους απο τη δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας ή απο νομοθέτες που δια της σιωπής των συγκάλυψαν την προδοσία.Δηλαδή, απο νομοθέτες ένοχους ηδη απ το άρθρο 120 για συνέργεια σε εσχάτη προδοσια , που οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν την εν λόγω παρακάτω δικογραφία που ανακοινώθηκε στις 24\11\2011 απ την έδρα της βουλής και που συνείργησαν στην κακουργηματική παράληψη διώξεων προδοσίας με σκοπό τη νομιμοποίηση της κατοχής της πατρίδας μας και της Δικαιοσύνης
Καταδικάζουμε εκείνους τούς εκλογικούς νόμους κύριε Εισαγγελέα, (ειμαι σίγγουρος οτι και εσεις τους καταδικάζετε ) και που κακώς τα ονόματα των άνω κατηγορουμένων εκείνων αλλά των συναυτουργών των που συγκάλυψαν το εγκλημα της προδοσίας , ευρίσκονταν παρανόμως , μέσα στα ψηφοδέλτια των Εθνικών μας εκλογών.Κύριε Εισαγγελέα,σας ανακοινώνω πως από σήμερα σταματώ να αναγνωρίζω την νυν Κυβέρνηση ως την νόμιμη Κυβέρνηση της Ελλάδος . Ως εκ τούτου, όχι μόνο δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση της, κανένα ψήφισμα της και καμία εξουσία της, αλλά όλα τα άνω που απορρέουν από εκείνην, τα καταδικάζω και τα θεωρώ εχθρικά, αναγνωρίζοντάς τα ως εχθρική εισβολή. Εμπρόθεσμα, σας ανακοινώνω επίσης ότι την Κυβέρνηση που θα προκύψει από τούτες τις παράνομες εκλογές στις 6 Μαΐου 2012, δεν θα την αναγνωρίζω ούτε εκείνην ως νόμιμη ούτε ως φιλική προς την Πατρίδα και τους συμπολίτες μας. Καταγγέλλω την Κυβέρνηση και όλα τα συμμετέχοντα κόμματα , οπου τα οποία, όχι μόνο ενορχήστρωσαν και πραγματοποίησαν εκλογές που είναι παράνομες και κυρίως εχθρικές προς την Πατρίδα μου και τους συμπολίτες μου, για σύσταση, συναυτουργία, και από κοινού δράση με δόλο και πρόθεση προκειμένου να βλάψουν ανεπανόρθωτα την Πατρίδα μου τους συμπολίτες μου και εμένα τον ίδιο, για προ σχεδιασμό, ενορχήστρωση εκλογών προδοτικών και παράνομων τόσο κατά τον Εθνικό όσο και κατά τον Διεθνή νόμο, όπου στις 6 Μαΐου 2012 ή στις 17 Ιουνίου 2011, κληθήκαμε εκ του καθήκοντος εγώ και οι συμπολίτες μου να ασκήσουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα ενσυνειδήτως.

Επίσης: Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε για Άμεση Συνέργεια και τους Ιερωμένους αυτούς συγκεκριμένα οι οποίοι δια του σφετερισμού της ιερής των θέσεως και καταχαρούμενοι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών που είχαν απέναντι στην θέση που εκείνοι υπηρετούν και στο Ελληνικό Σύνταγμα της Ελλάδος,συνέργησαν άμεσα με τους άνω υπόπτους για εσχάτη προδοσία πολιτικούς και οι οποίοι ενσυνείδητα και εν γνώση της ποινικά κολάσιμης πράξης, που με δόλο ενώπιον Θεού διέπραξαν δια του μυστήριου της Ορκωμοσίας, την οποία ατίμασαν, ορκίζοντας την παράνομη κυβέρνηση που είχε συσταθεί από ποινικά διωκόμενους και κατηγορούμενους από την Ελληνική Δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία και η οποία δεν είχε ποτέ την Λαϊκή εντολή να κυβερνήσει, Ενώ συγχρόνως σχεδιάζουν να επαναλάβουν την ίδια ποινικά κολάσιμη πράξη, επίσης με δόλο και πρόθεση να νομιμοποιήσουν κυβερνήσεις δια της ορκωμοσίας , μάλιστα τη στιγμή που και ο όρκος ,ειχε στις 24\11\2011 καταπατηθεί επίσημα τουλάχιστο απο τις ένοπλες δυνάμεις ενώ οι Ιερωμένοι απέφυγαν να καταγγείλουν εκείνο το κακούργημα της καταπάτησης εσκεμμένα . Διοτι όφειλαν να το καταγγείλουν .. Όπως ακριβώς είχαν προ μηνών οι ιερωμένοι πράξει, νομιμοποιώντας εις βάρος του Ελληνικού Λαού παράνομη Κυβέρνηση, και όπως προσχεδιάζουν να πράξουν με εκείνη που θα προκύψει στις προσεχείς ιδιόρρυθμες εκλογές, οι οποίες είναι κατοχικές παράνομες, απαράδεκτες και άκρως φασιστικές.Κύριε εισαγγελέα,σας στέλνω αυτή την δήλωση-καταγγελία-αίτηση για να σας ενημερώσω ότι, ως ελεύθερος Έλλην πολίτης, δεν αποδέχομαι την παράδοση της Εθνικής Κυριαρχίας της χώρας μου .Καμία κυβέρνηση – και ειδικά μία ΜΗ εκλεγμένη – δεν έχει δικαίωμα να μου αφαιρέσει δικαιώματα
που μου παρέχει το Σύνταγμα της Ελλάδας .

Σας Καταθέτω σχετικό των πρακτικών της βουλής απόσπασμα, το οποίο και επικαλούμαι. Ενώ, απαιτώ εγώ και οι συμπολίτες μου να γνωρίζω όλα τα ονόματα που εμπλέκονται σε άμεση συνέργεια και όλων των φυσικών αυτουργών που οι άνω Υπουργοί ευθύνονται για την προτροπή αυτών σε ποινικώς κολάσιμα αδικήματα, και μάλιστα τουλάχιστον 2 μήνες πριν πάω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Από την 24/11/2011, διότι : Αφού πρώτα διεβιβάσθη στη Βουλή από τον τότε  υπουργό Δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφού είχε επίσημα ανακοινωθεί από τον τότε αντιπρόεδρο της βουλής Κ. Αποστολάτο ό οποίος ανακοίνωσε


ότι: “Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγματος και του Ν.3126/2003 για ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, δικογραφία κατά µελών της Κυβέρνησης.

Επίσης:Σύμφωνα με την υποχρέωση που το Άρθρο 120 του Συντάγματος επιβάλλει σε όλους τούς πολίτες , να προασπίσουμε με οιονδήποτε τρόπο το Σύνταγμα ,την ανθρώπινη υπόστασή και αξιοπρέπεια μας αλλά και κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, όπου σήμερα
απειλείται από τον εισβολέα εχθρό και διοργανωτή τούτων των παράνομων και προδοτικών εκλογών δια των ομήρων του νυν κυβερνώντων αλλά και των επίσης ομήρων του που είναι όλα τα κόμματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη προβάλει ουδεμία αντίσταση στον εισβολέα και που είναι απόλυτα σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εχθροπραξίες του εχθρού καθώς τον διευκολύνουν ενεργά ή παθητικά.Οφείλω: Ν’ αντισταθώ με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτη την μη νόμιμη κυβέρνηση και τους συνεργούς της οποίοι προς το παρόν είναι, καθώς και σε όλα τα εντός και εκτός βουλής κόμματα και κινήματα και λοιπά κομματικά μορφώματα ή πολιτικούς φορείς και οργανισμούς . Έτσι, σας ενημερώνω πως από σήμερα και μέχρι
την διεξαγωγή νόμιμων εκλογών προχωρώ στις παρακάτω δράσεις:

•Καταγγέλλω καί καταδικάζω τους Ανώτερους Αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων: 1.Για καταπάτηση του Όρκου που έχουν δώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων να φυλλάτουν πίστη στην Πατρίδα, να προστατεύουν το Λαό, να υπακούν στο Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους» , να μην υπακούν σε εντολές ατόμων που γνωρίζουν ότι έχει ανακοινωθεί ότι είναι Ύποπτοι για Εσχάτη Προδοσία, όπως Δημοσίως και επισήμως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη αλλά και από την έδρα της Ελληνικής Βουλής και το γνωρίζουν τουλάχιστον από την 24-11-2011 ότι αυτές οι εντολές πλέον πηγάζουν από τον εχθρό του Λαού και δίνονται σε Αξιωματικούς από επίσημα κατηγορούμενους ως ύποπτους εσχάτης προδοσίας. 2.Για ληστρική κλοπή του ίδρωτα-πλούτου του δικού μου, όπως και όλων των φορολογούμενων συμπολιτών μου ο οποίος από τις 24 – 11 – 2011, εξακολουθεί να τους συντηρεί στην επιβίωση των, μέσω των μηνιαίων απολαβών των έως και σήμερα, αφού εγώ και οι συμπολίτες μου, τους θεωρούμε επικίνδυνους για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συνόρων της Πατρίδος μας όπως και την φύλαξη αυτής και των συνόρων της.Συνεπώς και για την δική μας ασφάλεια όλων ημών που ζούμε εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας .

Καθώς εγω και οι συμπολίτες μου απαιτούμε απο τις ένοπλες δυναμεις να μας παραδώσουν εγκαίρως τον οπλισμό και το εθνόσημο Επίσης να μας επιστραφούν οι φόροι που έχουμε απο τις 24\11\2011 εως και σήμερα , πληρώσει για τις μηνιαίες απολαβές των.
Δεν αναγνωρίζω καμία – μα καμία – χρηματική οφειλή προς το κράτος που να την διαχειρίζεται αυτή η μη νόμιμη κυβέρνηση. Έτσι, σταματώ να πληρώνω οποιοδήποτε φόρο, είτε έμμεσο είτε άμεσο. Δεν αναγνωρίζω καμία οικονομική υποχρέωση προς δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία που να τελεί
υπό τις οδηγίες της ανωτέρω Προδοτικής Κυβερνήσεως η κάθε άλλης μορφής προδοτικής συγκυβέρνησης . Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση εκτελεστικής αρχής που να τελεί υπό τις οδηγίες της – ειδικά
όσον αφορά σε κατασχετές διαθέσεις .

Κύριε Εισαγγελευ ,
δηλώνω προς πάσα αρμόδια αρχή, και προς κάθε ΔΟΥ , οτι απο σήμερα και μέχρι να τελεσηδικήσει η εκδίκαση της δικογραφίας
που εκρεμει κατα των πολιτικών για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας και μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η τιμή και η αξιοπρέπεια των ιερών δεσμεύσεων που θεσμοθετημένα και ανέκαθεν οι ένοπλες δυνάμεις και η πολιτεία οφείλουν και υποχραιούνται να τηρούν απέναντι εμου και τών συμπολιτών μου ,αλλά και μέχρι να απαντήσουν ολοι οι υπευθυνοι που υπέκρυπταν και αποσιωπούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα απο τις 24\11\2011 εως και σήμερα τα όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταγγέλλουμε με τούτη την ιερή καταγγελία , σταματώ να πληρώνω οποιονδήποτε φόρο ή οφειλή προς το δημόσιο ή οφειλή προς τίς τράπεζες . Ενώ, δηλώνω οτι όσα εχω πληρώσει στο υπο κατοχή δημόσιο απο τις 24\11\2011 εως και σήμερα , τα πλήρωσα εκβιαζόμενος και υπο την απειλή των κατασχέσεων των περιουσιακών μου στοιχείων .Και οτι θα τα ζητήσω πίσω εντόκως και μετά της ηθικής βλάβης που έχω απο τις 24\11\2011 εως και σήμερα υποστεί . Οι παραπάνω δράσεις μου θα γίνουν λόγω της κατοχής της οποίας εγω , οι συμπολίτεςμου και η πατριδαμου βρισκόμαστε , αλλά και από το καθήκον που μου επιβάλλει το Άρθρο 120 του Συντάγματος και προπάντων η ανθρώπινη συνείδήσή μου
Επίσης για κάθε δικαστική υπόθεση , καταγγελία ή νομική πράξη που αφορά εμένα ή που τυχόν θα προκύψει μελλοντικά ,απαιτώ να ενσωματώνεται και να συνεκδικάζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι τούτης  της αναφοράς αναγγελίας που σας καταθέτω σήμερα.

 Κύριε Εισαγγε

καταγγέλλω για δόλο και πρόθεση όλους τους υπεύθυνους, οι οποίοι εξακολουθούν μέχρι και σήμερα δια της εγκληματικής των
σιωπής να υποθάλπτουν και να υποκρύπτουν κακουργήματα που έχουν τελεσθεί κατα της πατρίδας και του λαού και που τα οποία
εγω και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε και καταδικάζουμε εντός τούτης της ιερής δηλώσεως-καταγγελία.
Ενω από την ανεξάρτητη Ελληνικη δικαιοσύνη περιμένουμε, την αναγνώριση πως καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις επιπτώσεις αυτών των πράξεων, όπως και την διαγραφή οποιασδήποτε ποινής μας επιβληθεί από την τωρινή κατοχική κυβέρνηση
η απο κάθε άλλη μελλοντική κυβέρνηση που παρανόμως και με τις ιερές δεσμεύσεις των ενόπλων δυνάμεων επίσημα καταπατημένες
θα εκλεγεί. Γνωρίζοντας άλλωστε ότι οι εντολές προς αυτήν έρχονται πλέον από τον
εχθρό, τιμή μου θα είναι η κάθε ποινή από την παρούσα μη νόμιμη κυβέρνηση και εξαιτίας
αυτών ή από ό,ποια άλλη κυβέρνηση προδοτικού χαρακτήρα τυχόν θα προκύψει από παράνομες, άκυρες ή κατοχικές για μένα και τους συμπολίτες μου εκλογές. Επίσης καταγγέλλω και καταδικάζω το κατοχικό, παράνομο στημένο και απαράδεκτο σκέλος των εθνικών εκλογών ετούτων, οπου στα ψηφοδέλτια των οποίων παρανόμως εγκληματικά και  δολίως θα βρίσκονται ονόματα
πολιτικών οι οποίοι κατηγορούνται επίσημα απο την Ελληνική δικαιοσύνη για εσχάτη προδοσία και άλλοι οι οποίοι εχουν αποδιωπήσει και υποθάλει  την δικογρφαφία.  Δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις εκλογές, ούτε ως νόμιμες και ούτε ως έγκυρες.


Σας καταθέτω πραγματικά περιστατικά τά οποία συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Και που σε περιόδους ειρήνης δημοκρατίας και ευνομίας , οι εισαγγελικές αρχές επιλαμβάνουν και ασκούν ποινικές διώξεις κατα κάθε υπεύθυνου και ανεξάρτητα αν εγω και οί συμπολίτες μου υποβάλουμε μηνύσεις ή όχι.

Υπενθυμίζω δε,

οτι όλοι οι ενεργοί πολίτες υποχρεούνται από το Σύνταγμα, από το Νόμο και προπάντων από την ανθρώπινη υπόστασή των να γνωρίζουν ότι διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις . Και επομένως, τώρα που έχουν και επισήμως ενημερωθεί, πρέπει να καταγγείλουν όσα εγώ και οι συμπολίτες μου καταθέτουμε στην παρούσα Δήλωση – Καταγγελία, ειδάλλως αποδέχονται δια της κακουργηματικής των σιωπής την προδοσία κατα της χώρας και βάσει του Άρθρου 136 ΠΚ , ζητώ να αφαιρεθούν άμεσα τα πολιτικά τους δικαιώματα τουλάχιστο.

ΚΑΘΩΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 36.- ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΊΩΞΗ. Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη .
Στην προκειμένη περίπτωση, η αξιόποινη πράξη και μάλιστα με τελεσιδικη απόφαση που εμπίπτει στο αρθρο 120,είναι η συγκάλυψη εσχάτης προδοσίας και η κακουργηματική παράληψη διώξεων για δικογραφια εσχατης προδοσίας,
Άρθρο 40.- ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΙΔΙΩΤΏΝ. 1. Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται
από το νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγ­γέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών
ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο2. Στην αναφορά ή την προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες που
αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει ξεχωριστά
την υποχρέωση αυτή. Στην προκείμενη (για τον αρ 1) περίπτωση , εκτός των όσων καταγγέλλουμε , ως ενεργοί πολίτες οι οποίοι και ασκούμε τα εκλογικά μας δικαιώματα * κατά συνείδηση*, υποχρεούμεθα από το σύνταγμα και το νόμο , να αντιληφθούμε εγκαίρως οτι έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εγκαίρως να τις καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο . Δηλαδή υποχρεούμαστε απ το νόμο να γνωρίζουμε , οτι * έχει απο την έδρα της βουλής ανακοινωθεί εσχάτη προδοσία *, και υποχρεουμαστε να καταγγείλουμε σε ανακριτικό υπάλληλο οτι , Το γεγονός αυτο , υποκρύπτεται συγκαλύπτεται απο τουλάχιστο όλους τους βουλευτές και απο αρκετούς πολίτες , οτι κατα παράβαση του νόμου δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες απ το σύνταγμα ποινικές διώξεις , οτι η πατρίδα βρίσκεται υπο κατοχή , οτι οι εκλογές μέσω κατοχής και οι μεσω κατοχής αλλαγές ή οι αναθεωρήσεις του συντάγματος είναι εγκληματικές ενέργειες κατα της πατρίδος και του λαού και ενέργειες οι οποίες αποβλέπουν να κατοχυρώσουν εις βάρος του λαού ,συνταγματικά τον εχθρό που κρατά την πατρίδα υπο κατοχή.

Επίσης οφείλουμε να γνωρίζουμε και να το καλαγγειλουμε
σε ανακριτικο υπάλληλο ,ότι εγκληματική ενέργεια είναι το γεγονός οτι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις (οι οποίες μάλιστα έχουν στην κατοχή των οπλισμό)από τις 24\11\2011 έως και σήμερα , εκτελούν εντολές αναξιόπιστων και κατηγορουμένων απο την ελληνική δικαιοσύνη για το
ειδεχθέστερο των κακουργημάτων , εκείνο της εσχάτης προδοσίας. Και οτι με αυτήν των την πράξη θέτουν σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας
και των πολιτών .

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπόλεμη πλέον (και κατοχική υπό του εισβολέα εχθρού και κατακτητή) κατάσταση την οποίαν βρίσκεται τώρα η πατρίδα και ό λαός , όπου σε εκείνες τις περιπτώσεις λογικό είναι πολλοί συμπολίτες μας να τελούν υπό ομηρία, δεν έχω από εσάς αλλά και τον θεσμό όπου υπηρετείτε τις ανάλογες απαιτήσεις όπου θα έπρεπε να είχα εν καιρώ συνταγματικής ομαλότητας, Δημοκρατίας , ειρήνης και ευνομίας . Σας ζητώ να κοινοποιήσετε ετούτες μου τις αιτιάσεις σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και προπάντων σε διεθνείς αρμόδιες αρχές για την τήρηση των διεθνών συμφωνιών μεταξύ των κρατών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους γνωστοποιήσετε επίσης ότι, εγώ και οι συμπολίτες μου, είτε τώρα ,είτε μετά την απελευθέρωση της δημοκρατίας του συντάγματος και της πατρίδος , επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας .Σας ευχαριστώ Κύριε Εισαγγελέα για την υπομονή σας να με ακούσετε, κατανοώ πλήρως την θέση την οποίαν βρίσκεσθε και σας διαβεβαιώνω πως μπορείτε να επαφίεστε
στην απόλυτα ανθρώπινη και πατριωτική μου συνείδηση.

 Μετά τιμής.
Αιτείται αντίγραφο της παρούσης.
*αντιγράψτε το κειμενο, εκτυπώστε το και καταθέστετο  στο ΑΤ της περιοχης που διαμένετε*και πάρτε όπωσδήποτε , επικυρωμένο αντίγραφο (απ την αστυνομία και  όχι απ την εισαγελία) με τη σφραγίδα της επικύρωσης στην πρώτη σελιδα  και σφραγίδες σε όλες τις σελίδες .
Αξίζει να σημειωθεί , οτι ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥς ΚΑΤΑΛΥΣΗς ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟς ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗς ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΑΠ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗς ΒΟΥΛΗς ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ , ΤΟΤΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΠΚΔ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΛΟΙ οι πολίτες, ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου ,
1) ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ,

2) να ζητήσουμε ( γραπτώς και ενόρκως επίσης) τα όπλα και το εθνόσημο .

3) Να αποκαλύψουμε ενόρκως ότι ισχύει δικογραφία εσχάτης προδοσίας εις βάρος των πολιτικών

4)ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ όλους τους πολιτικούς για κακούργημα , δόλο και συνέργεια σε γενοκτονία, επίσης και τον κάθε υπεύθυνο για κακουργηματική παράληψη διώξεων δικογραφίας εσχάτης προδοσίας που ισχύει εις βάρος 173 βουλευτών -υπουργών , απ τις 24\11\2011 ,

5)να πάρουμε (ο π ω σ δ ή π ο τ ε )επικυρωμένο αντίγραφο των όσων καταγγείλαμε- καταθέσαμε (το επικυρωμένο αντίγραφο , είναι δικαστική εντολή οπου η οποία , έκτοτε μας προστατεύει νομικά αλλα και ουσιαστικά .

6) να κοινοποιήσουμε παντού (σε όσους πολίτες συγκάλυψαν την προδοσία και καταπάτησαν το σύνταγμα και ιδίως να ενημερώνουμε επισήμως όλες τις κρατικές υπηρεσίες ξανακαταθέτοντάς τους το επικυρωμένο αντίγραφο
που είχαμε πάρει απ την αστυνομία .

Εδώ, η ιερή δήλωση εφαρμογής του άρθρου 120 του Συντάγματος σε εκτυπώσιμη μορφή. Εκτυπώνουμε σε φύλλα διπλής όψης 2 αντίγραφα, το πρώτο αντίγραφο το καταθέτουμε στην αστυνομία της περιοχής μας και με το δεύτερο ζητάμε με γραπτή αίτηση από την Αστυνομία επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο (ως φαίνεται στην φωτό από κάτω). Η κατάθεση της αναφοράς - καταγγελίας είναι ατελώς, δεν πληρώνουμε παράβολο!ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ -ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ, ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Δια του Αστυνομικού τμήματος   ....................προς  τον  Προϊστάμενο Εισαγγελέα  Πρωτοδικών της περιοχής  ......................,  προκειμένου να το διαβιβάσει κατεπειγόντως ως έγγραφο  υψίστου εθνικής  ανάγκης,  στους κάτωθι παραλήπτες.
Όνομα: …....................................
Επώνυμο: ...................................
Όνομα Πατρός: ...........................
Όνομα Μητρός: ...........................
Διεύθυνση: .................................
Περιοχή: ....................................
Τ.Κ.: ....................
Α.Φ.Μ..................
Αριθμός Ταυτότητας: .................
Αρχή Έκδοσης: ..........................
Ημερ. Έκδοσης: ........................
Ημερομηνία Γεννήσεως: .............
Επάγγελμα: ...............................
Υπηκοότητα: .............................
Θρήσκευμα: ..............................
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο Προκόπη, τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα Αλέξιο, την Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένο Πάνο, όλους τους Πολιτικούς, Δικαστικά και Αστυνομικά όργανα, όλους τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Ένοπλες Δυνάμεις, Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Στρατοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Τράπεζες

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Των Ελλήνων Πολιτών που επίσημα εγγράφως και ενόρκως έχουμε πράξει τα ιερά καθήκοντα μας απέναντι στο Σύνταγμα και την Πατρίδα μας. (βλέπε σχετικό 2) Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την υπεράσπιση του Συντάγματος, την με οποιοδήποτε μέσο αποτίναξη της προδοσίας κατά της χώρας και της κατοχής και εφαρμόζουμε εμπράκτως το άρθρο 120 και όσα αυτό επιτάσσει!Πιστοί στο Σύνταγμα και στην Πατρίδα,  έχουμε διαχωρίσει την θέση μας και έχουμε καταδικάσει την παράλειψη διώξεων της  προδοσίας κατά της χώρας, που από τις 24/11/2011 εκκρεμοδικεί σε κάποιο συρτάρι της Βουλής, καθώς όπως και εσείς γνωρίζετε, ότι η παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας, συνιστά κατοχή.


α. Ενεργώντας με γνώμονα την απελευθέρωση της Πατρίδας μας και του καταπιεσμένου από τις κατοχικές δυνάμεις, μέσω μνημονίων και αντισυνταγματικών νομοθετημάτων και διατάξεων εις βάρος της Πατρίδας
με την κατ' εξακολούθηση ένεκα της κακουργηματικής παράλειψης διώξεων εσχάτης προδοσίας
β. Ορμώμενοι εκ του άρθρου 120 του Συντάγματος
γ. Υπερασπιζόμενοι τόσο το συμφέρον της Πατρίδας όσο και το δικό μας ατομικά,

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ,
όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο Νόμος, να δεχτούμε την επιβολή κυρώσεων, διώξεων και κάθε μορφής οικονομική, ψυχολογική ή σωματική βία. Αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε ή να υπακούσουμε σε οποιοδήποτε δικαστικό ή αστυνομικό όργανο που δεν έχει εναντιωθεί εγγράφως στις αντισυνταγματικές διατάξεις-νομοθετήματα και δεν έχει καταδικάσει εγγράφως την παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας.

Κύριοι, εναντιώνεστε στα Εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και καταπατάτε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνωρίζονται από διεθνείς Οργανισμούς, τους διεθνείς νόμους και αντίστοιχες διεθνείς διατάξεις με την εφαρμογή μνημονίων και αντισυνταγματικών νομοθετημάτων και αντισυνταγματικών διατάξεων που εξαθλιώνουν τον Έλληνα πολίτη.
Δυσχεραίνετε ολοένα και περισσότερο την επιβίωσή του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, απο τις αρχές του έτους 2010 έως και σήμερα, έχουν οδηγηθεί σχεδόν 50.000 Έλληνες στην αυτοχειρία, έχουν κλείσει πάνω από 350.000 επιχειρήσεις, έχει εκτοξευθεί το ονομαστικό ποσοστό της ανεργίας  που  διαρκώς  αυξάνεται και ήδη έχει φτάσει πάνω από το 37%.
Το φαινόμενο της μετανάστευσης των νέων βρίσκεται σε έξαρση και Έλληνες πολίτες τρέφονται από συσσίτια και τους κάδους των σκουπιδιών. Για το υποτιθέμενο  υπάρχον χρέος, ισχύει δικογραφία κατά της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την παραποίηση και διαφάνειά του.
Η δικογραφία αυτή  βρίσκεται σε κάποιο συρτάρι. Με την προδοσία της χώρας, αντί αυτό το υποτιθέμενο υπάρχον  χρέος να συρρικνώνεται, διαρκώς αυξάνεται με καταστροφικές συνέπειες, ανεπανόρθωτες για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων!

Η κατάσταση στην χώρα μας είναι άκρως επικίνδυνη διότι τόσο η ασφάλεια της πατρίδας μας, όσο και η ατομική μας και οικογενειακή μας ασφάλεια κινδυνεύουν καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις εντέλλονται και εκτελούν πιστά τις εντολές εκείνων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που είναι ήδη κατηγορούμενοι για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, καθώς επίσης και εκείνων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που δια της σιωπής τους και της παράλειψής τους να απαιτήσουν την δίκη των κατηγορουμένων, συγκαλύπτουν εξακολουθητικά και συμμετέχουν ενεργά στην υπόθαλψη της Δικογραφίας Εσχάτης Προδοσίας, συμβάλλοντας έτσι ενσυνείδητα στην παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας και εν τέλει στην εγκαθίδρυση της κατοχής στην χώρα μας.

Καταδεικνύεται ολοφάνερα ότι με την μέχρι στιγμή στάση σας, ολόκληρο το κοινοβουλευτικό σώμα και των 300 κοινοβουλευτικών εκπροσώπων από την στιγμή που ανακοινώθηκε στην Βουλή η έσχατη προδοσία, δηλαδή από τις 24/11/11 -εγγεγραμμένο στην σελίδα πρακτικών 1985- ότι αποδέχεστε την έσχατη προδοσία-προδοσία της χώρας, δεν την καταδικάζετε και δηλώνετε σιωπηρά σύμφωνοι με αυτήν έως και σήμερα προδίδοντας έτσι τον Όρκο σας στο Σύνταγμα της Ελλάδας και στην ηθική υποχρέωση που έχετε απέναντι στην χώρα, στο Σύνταγμα και στον Ελληνικό Λαό!


Αποπειραθήκατε να καταργήσετε με την σιωπή σας τις διώξεις για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας και επιθυμείτε να νομιμοποιήσετε με τη σιωπή σας αυτή, την κατοχή της χώρας από ξένες δυνάμεις!
Γνωρίζετε επίσης, ότι τα Δημοψηφίσματα και οι  εκλογές που διεξάγονται εν μέσω κατοχής και έσχατης προδοσίας, ανεξάρτητα των θεμάτων που εκείνα περιλαμβάνουν, σκοπό έχουν  την νομιμοποίηση  της κατοχής  και της προδοσίας της χώρας, καθώς  θα πρέπει  πρώτα να εκδικαστεί η προδοσία της χώρας η οποία  με επίσημη σχετική δικογραφία εκκρεμεί στην Βουλή και κατόπιν να διεξαχθεί το όποιο δημοψήφισμα ή  οι όποιες εκλογές. To εν λόγω Δημοψήφισμα που εν μέσω κατοχής και βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ.Τσίπρας Αλέξης στις 27/06/2015 είναι καταδικαστέο από το ίδιο το Σύνταγμα και από το άρθρο 120 του Συντάγματος και είναι εχθρική ενέργεια κατά της πατρίδας!

Σας καλούμε δια της παρούσης, να καταδικάσετε  ά μ ε σ α την παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της χώρας, να διαχωρίσετε την θέση σας από το σύνολο που παραβιάζει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Πατρίδα και το Σύνταγμα και να ακυρώσετε όλα τα αντισυνταγματικά νομοσχέδια. Αναλαμβάνοντας έτσι ενεργό ρόλο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Συνταγματικής νομιμότητας και της εν λόγω κακουργηματικής  παράλειψης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, βρισκόσαστε σε υπηρεσία αντίθετη προς τα Εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και καταπατάτε τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία συνάδουν προς  διεθνείς νόμους και κανόνες.


Καλούμε επιπλέον  την Πρόεδρο της Βουλής κυρία Κωνσταντοπούλου Ζωή να μας εξηγήσει επακριβώς και εγγράφως: Στον πρώτο λόγο μετά την εκλογή της ως Πρόεδρος Βουλής στις 06/02/2015 μέσα στο κοινοβούλιο όταν αναφέρθηκε στο Άρθρο 120 τι ακριβώς εννοούσε;! Διότι το Άρθρο 120 του Συντάγματος έχει δυο όψεις! Από την μία όψη είναι το έσχατο όπλο του λαού ενάντια στην κατάλυση της Δημοκρατίας λόγω της παραβίασης του Συντάγματος δηλαδή ενάντια στην εξουσία που σφετερικά εν μέσω κατοχής ασκείται στον λαό και η άλλη όψη είναι το εργαλείο κατοχικής εκτελεστικής εξουσίας που χρησιμοποιείται δόλια και ενάντια στους πολίτες για την διάπραξη και αποδοχή του εγκλήματος μέσω των εκλογικών δικαιωμάτων τους.


Επισημαίνεται επίσης, ότι κατόπιν της εξαγγελίας του Δημοψηφίσματος στις 27/06/2015 από τον πρωθυπουργό κ.Τσίπρα Αλέξη, η κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή στις 27/06/2015 και περίπου 2 η ώρα το πρωί σε δημόσια συνέντευξή της αλλά και επίσης στις 28/06/2015 από το βήμα της Βουλής ανέφερε και τις δύο (2) φορές, κατ΄επανάληψη και κατ' εξακολούθηση δολίως, αλλοιώνοντας και παραποιώντας την παράγραφο 2 του Συντάγματος και τα όσα αυτό γράφει και επιτάσσει. Καθώς αναφερόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 120 και τις δύο φορές, είπε ψευδώς επί λέξη ότι: «Το άρθρο 120 προβλέπει, ότι η τήρηση του συντάγματος και η αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων». Αφαιρώντας  από την παράγραφο την φράση, «ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ». Ενώ η αλήθεια είναι ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 120 ειναι συγκεκριμένη και γράφει ότι:  O σεβασμός στο Σύνταγμα ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ  και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.«ΚΥΡΙΟΙ.  ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ, ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΥΠΉΡΞΕ  ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΑΣ. ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.»
Γιατί  κ. Κωνσταντοπούλου  αφαιρέσατε  ολόκληρη φράση   απ αυτα που το σύνταγμα τής Ελλάδος γράφει? Μήπως δεν συμφέρει εσας και τους 300σιους πολιτικους συνεργούς σας στην προδοσία επειδή  κανένα  εκ των αντισυνταγματικών νομοσχεδίων εκείνων που ψηφίσατε και  αυτών  που σκοπεύετε μελλοντικά  δια της βίας (και παρά τη θέληση του Συντάγματος)  να φέρετε στην βουλή προς ψήφιση  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ  ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ?
Επικαλεστήκατε λοιπόν το Σύνταγμα  ψευδώς και δολίως για να προτρέψετε  και να παραπλανήσετε τον Λαό και να τον πείσετε ότι το δημοψήφισμα είναι νόμιμο συνταγματικά και συνάδει απόλυτα με το Αρθρο 120 και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε  Πολίτης απέναντι στην διασφάλιση του Συντάγματος. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η πράξη σας αυτή υποδηλώνει κ.Κωνσταντοπούλου, ότι  εσείς σφετεριζόμενη την θέση σας  και εν μέσω κατοχής και προδοσίας της χώρας, παραποιήσατε  δολίως  το Σύνταγμα  προκειμένου να πείσετε και να προτρέψετε  τον Ελληνικό Λαό  στην αποδοχή και στην διάπραξη του εγκλήματος  της προδοσίας κατα της Χώρας, μέσω των εκλογικών των δικαιωμάτων  και υποχρεώσεων. (σχετικό 4).
 ΕΝΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ή ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ!Αναφέρουμε επίσης το ανεπίτρεπτο γεγονός ότι οι μετανάστες που μέσα από την Βουλή των Eλλήνων, αντί να σεβαστούν την χώρα που τους φιλοξενεί και να μιλήσουν για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκείνοι εκμεταλλευόμενοι την προδοσία και κατοχή της χώρας ζητούν ιθαγένεια, κάνοντας πράξη εχθρική προς την πατρίδα που τους φιλοξενεί και ενώ η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή και εσχάτη προδοσία εκείνοι προτρεπόμενοι από εγχώριους προδότες και πράκτορες, βρίσκουν την πιό ακατάλληλη χρονική περίοδο να συζητήσουν ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, ενώ δολίως δια της σιωπής των και οι ίδιοι ενσυνείδητα συμπράττουν στην κατοχή και την παράνομη κακουργηματική παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας! 
Αυτή η πράξη από μέρους σας είναι ακατάλληλη χρονικά διότι βρισκόμαστε υπό επίσημη εσχάτη προδοσία, με δόλια απόπειρα και εχθρική στάση απέναντι στους ήδη Έλληνες ιθαγενείς αλλά και σε όλους τους Έλληνες Πολίτες καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κύριοι, ο δόλος σας είναι γεγονός πλέον! Είναι ολοφάνερος και ανάγλυφος! Καθώς, παραπλανητικά  και με δόλο, εστιάζετε  την προσοχή του λαού στις οικονομικές συνέπειες της προδοσίας και της απάτης. Και από την άλλη αποπειραθήκατε  να κάνετε αφελληνισμό της  χώρας  φέρνοντας  εν μέσω κατοχής και έσχατης προδοσίας -δια της βίας και παρά τη θέληση του Συντάγματος- νομοσχέδια περί απόδοσης ιθαγένειας  και άλλα αντισυνταγματικά και καταδικαστέα  νομοσχέδια. Καθώς, τα δάνεια που δήθεν χρωστά η Ελλάδα είναι προϊόν προδοσίας και απάτης, ενώ έχετε εκχωρήσει αμετάκλητα και άνευ όρων την εθνική κυριαρχία της  Χώρας.

Ως εκ τούτου, όλα τα νομοσχέδια που ψηφίζετε είναι διεθνώς καταδικαστέα και άκυρα. Η εφαρμογή αυτών των νομοσχεδίων, είναι εχθρική ενέργεια προς την πατρίδα και τους πολίτες της.

Σας επισημαίνουμε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ εκ των 300σίων από την ήμερα που μέσα στην Βουλή ανακοινώθηκε ποινική ευθύνη των υπουργών για εσχάτη προδοσία,  ημερομηνία: 24/11/2011 και σελίδα πρακτικών της Βουλής 1985,  δέν ζήτησε εξεταστική για την εν λόγω μείζονος σημασίας  δικογραφία, παραβιάζοντας  τον Όρκο του, τα καθήκοντα του και καταπατώντας βίαια το Ελληνικό Σύνταγμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΧΕΙ με ταυτόχρονη παράλειψη διώξεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΤΟΤΕ,
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΠΚΔ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου:
1) ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 2) NA ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ γραπτώς και ενόρκως τα όπλα και το εθνόσημο (βλέπε σχετικό 2)
3) ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ενόρκως ότι ισχύει δικογραφία εσχάτης προδοσίας εις βάρος των πολιτικών(βλέπε σχετικό 2)
4) ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ όλους τους πολιτικούς για κακούργημα, δόλο και συνέργεια σε γενοκτονία, επίσης και τον
κάθε υπεύθυνο για κακουργηματική παράλειψη διώξεων της δικογραφίας εσχάτης προδοσίας που ισχύει εις βάρος 173 βουλευτών-υπουργών,
από τις 24/11/2011 (βλέπε σχετικό 2)
5) ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ οπωσδήποτε ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των όσων καταγγείλαμε-καταθέσαμε. ΤΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ είναι ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ η οποία έκτοτε,  ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΝΟΜΙΚΑ αλλά και  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ. 
6) ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ σε όσους συνήργησαν και συγκάλυψαν την προδοσία και καταπάτησαν το άρθρο 120 του Συντάγματος
και ιδίως να ενημερώνουμε επισήμως όλες τις κρατικές υπηρεσίες κοινοποιώντας τους το επικυρωμένο αντίγραφο. (σχετικό2)
Εσείς οι 300σιοι της τότε Βουλής αλλά και της τωρινής συγκαλύψατε και συνεχίζετε έως και σήμερα να συγκαλύπτετε την δικογραφία εσχάτης προδοσίας που στις 24/11/11 ανακοινώθηκε από την έδρα της Βουλής και που ισχύει εις βάρος 173 βουλευτών - υπουργών καθώς επίσης και των υπολοίπων 127 εξ αυτών οι οποίοι συγκάλυψαν και υπέθαλψαν και αυτοί εσχάτη προδοσία.(βλέπε σχετικό 2)
Αποπειραθήκατε να καταργήσετε με τη σιωπή σας τις διώξεις για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας-προδοσίας της χώρας  και να νομιμοποιήσετε με την σιωπή σας την κατοχή της χώρας απο ξένες δυνάμεις!

Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο κάθε βουλευτής-υπουργός, όταν έρχονται τέτοιες σοβαρότατες υποθέσεις στη Βουλή, έχει τη δικαστική αρμοδιότητα, καθήκον και υποχρέωση να ζητήσει να λάβει γνώση του περιεχομένου της υποθέσεως-δικογραφίας αυτής και να προτείνει ΆΜΕΣΑ ΕΞΕΤΣΤΙΚΉ, καθώς και να ΖΗΤΉΣΕΙ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΑΣΥΛΊΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΈΝΩΝ.

Να εκθέσει δηλαδή άλλον βουλευτή ή βουλευτές σε ποινική δίωξη. Επομένως με την ιδιότητά σας αυτή τη δικαστική, ο καθένας από εσάς τους 300σιους, είχε και εξακολουθεί να έχει καθήκον αρμοδιότητα και υποχρέωση να λάβει ΕΓΚΑΙΡΩΣ γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας αυτής και να προτείνει ΑΜΕΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ.

ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΑΝ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ.

ΕΙΝΑΙ; Για ποιό λόγο δεν το πράξετε; Θα το πράξατε τώρα ή θα συνεχίσετε να υποθάλπετε την εσχάτη προδοσία;

Θέλουμε να αναφέρουμε επίσημα σε όλους σας ότι εμείς ως Έλληνες πολίτες:

 α. Θεωρούμαστε με την επίσημη πράξη μας ανώτεροι όλων όσων συνέβαλαν δια της σιωπής των στην εις βάρος της Πατρίδας και του Λαού κακουργηματική παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας (σχετικό 2)

 β. Βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την υπεράσπιση του Συντάγματος και την με οποιοδήποτε μέσο αποτίναξη της κατοχής.(σχετικό 2)

 γ. Γνωρίζουμε ακόμη ότι υπογραφές και νομοθετήσεις που προέρχονται από κατηγορούμενους ήδη από την Δικαιοσύνη για το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας ή που δια της σιωπής των συνεργούν σε εσχάτη προδοσία πολιτικούς, δεν γίνονται δεκτές  ΑΠΟ  ΚΑΝΕΝΑΝ πόσο μάλιστα όταν οι υπογράφοντες καλύπτονται και πίσω από την βουλευτική ασυλία πράγμα που αφενός συνιστά διαρκή δόλο και αφετέρου δείχνει ότι δε παίρνουν την ευθύνη των πράξεων τους. Επισημαίνεται ότι η υπογραφή αυτή λόγω της ασυλίας δεν έχει ποτέ την ευθύνη της, είναι μια αδύναμη και συνεπώς άκυρη υπογραφή η οποία δεν στέκεται πουθενά ούτε συνταγματικά ούτε ουσιαστικά! (σχετικό 2)

 δ. Με την ενεργοποίηση του άρθρου 120 που εμπρόθεσμα εγγράφως και ενόρκως πράξαμε απέναντι στο Σύνταγμα, ως Έλληνες Πολίτες ανακηρυσσόμεθα ακαριαία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (σχετικό 2)

Η επιστολή απευθύνεται σε όλους σας, ακόμη και σε αυτούς που το κόμμα τους έλαβε χώρα μέσα στη Bουλή μετά τις 24/11/11, μετά δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση της κατοχής της πατρίδος έως και σήμερα!

Καθώς εις βάρος και των τωρινών 300σιων & του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και ιδιαίτερα των πρώην 127 βουλευτών και του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια που επί σχεδόν 4 χρόνια αποσιωπούν και υποθάλπουν την εσχάτη προδοσία-προδοσία της χώρας, ισχύει βάσει των άρθρων 134, 135  του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 120 του Συντάγματος, καταδίκη, τουλάχιστον για το κακούργημα της συνέργειας σε εσχάτη προδοσία και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βάσει του Συντάγματος και με γνώμονα την εκ μέρος όλων των πολιτικών απόπειρα νομιμοποίησης της κατοχής δια της παράλειψης διώξεων εσχάτης προδοσίας είναι ήδη ένοχοι για:

1) Εγκληματική παράλειψη άσκησης των εισαγγελικών καθηκόντων της Βουλής στην εξέταση της δικογραφίας για Εσχάτη Προδοσία κατά των μελών της, που εκκρεμεί στην Βουλή από την 24-11-2011 (ΠΚ 239 παρ. β) και συνέργειας(εκ παραλείψεως) σε Εσχάτη Προδοσία (ΠΚ 45, 46, 134, 120 παρ.3 Συντ), κατά πλασματική συρροή, υπέρ της τελευταίας.

2) Άσκηση ποινικής δίωξης για εσχάτη προδοσία, στα πλαίσια της από 27-05-2010 μήνυσης που εκκρεμεί στην Βουλή, από τον εισαγγελέα της τακτικής δικαιοσύνης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 Συντ. με ταυτόχρονη αφαίρεση της δικογραφίας από την Βουλή.

Ενώ η αδικαιολόγητα μακρά έως και σήμερα καθυστέρηση της προόδου της υπόθεσης αυτής στην Βουλή, υποδηλώνει, από μέρος των όποιων υπεύθυνων και πολιτικών αλλά και πολιτών, δόλο κωλυσιεργίας της, η οποία μπορεί να δώσει την δυνατότητα στους κατηγορούμενους να διαφύγουν στο εξωτερικό και το σημαντικότερο, επιτρέπει την συνεχιζόμενη διάπραξή της ως διαρκούς κακουργήματος και καταδικάζει την Ελλάδα σε μια κατάσταση νομιμοποιημένης δια της ενόχου σιωπής των ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ από ξένες δυνάμεις.

Στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον τα 300 μέλη της νυν Βουλής καθίστανται υπαίτια και Κακουργηματικής Κατάχρησης Εξουσίας, δια της παράβασης των άρθρων 239 παρ. β και 27, 15. ΠΚ. Ενώ ταυτόχρονα, η συνεχόμενη αυτή συγκάλυψη συνιστά και αληθή συσωρευτική συνέργεια αυτών και σε ΔΙΑΡΚΗ διάπραξη κι εγκαθίδρυση κατάστασης Εσχάτης Προδοσίας της Ελλάδας (ΠΚ 45,46,134), δεδομένου ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι Διαρκές Κακούργημα (Συντ. 97, 120, 684/1975 ΟλΑΠ). Με την παράλειψη τους και την επί σχεδόν 4 χρόνια κακουργηματική αυτή σιωπή των 300σίων της Βουλής και των όποιων άλλων  υπεύθυνων φυσικών αυτουργών (βλέπε σχετικό 4) οι εν λόγω κατηγορούμενοι και οι συνεργοί των, συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις προδοτικές πάσης φύσεως δανειακές συμβάσεις και διατάξεις (ΠΚ 134)  καταδικάζοντας έτσι την Ελλάδα σε μια ουσιαστική και διαρκή κατάσταση Εσχάτης Προδοσίας και Κατοχής της και τον Λαό σε έναν αργό βασανιστικό βιολογικό, ηθικό και εθνικό θάνατο.

Σας επισυνάπτουμε:

Σχετικό 1: Την από 05/05/2012 και υπ. αριθμόν 9009|20|27 κατάθεση, δήλωση-αίτηση-καταγγελία κατά της Κυβέρνησης και όλων των κομμάτων για συναυτουργία και συνέργεια σε εσχάτη
προδοσία.

Σχετικό 2: Την Ιερή δήλωση εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά του από 24/11/2011 διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου. ΑΝΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ( και προς το Α.Τ), ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σχετικό 3: Ένορκη επί της Ιερής Δήλωσης εφαρμογής του Άρθρου 120

Σχετικό 4: Την ένσταση κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών 2015, που έχει κατατεθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο στις 19/01/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 17.

Εν ονόματι του Συντάγματος και του Ελληνικού Λαού οι Έλληνες Πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα υπερασπιζόμενοι το κύρος της Δημοκρατίας και του Συντάγματος ζητούν από εσάς σε εύλογο χρονικό διάστημα εντός 10 εργάσιμων ημερών να μας απαντήσετε και να μας γνωστοποιήσετε τις θέσεις σας κατεπειγόντως εγγράφως!
Σας καλούμε να μας απαντήσετε λοιπόν εγγράφως σε εύλογο χρονικό διάστημα εντός 10 εργάσιμων ημερών.Να διαβαστεί και να απαντηθεί επίσης εντός της βουλής, η  θέση σας απέναντι στην προδοσία της πατρίδας - προδοσία της χώρας, την εν λόγω κακουργηματική παράλειψη διώξεων εσχάτης προδοσίας που ισχύει επίσημα με δικογραφία ανακοινωμένη από την έδρα της Βουλής στις 24/11/11 και σελίδα πρακτικών 1985, την βίαιη κατάλυση του Συντάγματος, την εκ μέρους της κ. Κωνσταντοπούλου Ζωής παραποίηση του άρθρου 120 παρ.2 του Συντάγματος τα αντισυνταγματικά νομοθετήματα που ψηφίσατε εν καιρώ κατοχής (κάρτα του πολίτη, σύμφωνο διαβίωσης, ιθαγένεια), την εν μέσο κατοχής , αντισυνταγματικής και διεθνώς  παράνομης   διεξαγωγής  δημοψηφίσματος που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός  Κ .Τσίπρας Αλέξιος για τις  05|07|2015.

Ακολουθεί ενδεικτική τυχαία λίστα από μερικούς εκ των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων Πολιτών, συμμετέχοντων στο παρόν τελεσίγραφο,που οι οποίοι εμπρόθεσμα, εγγράφως και ενόρκως έχουν πράξει τα ιερά καθήκοντα τους απέναντι στο Σύνταγμα και την Πατρίδα, ενεργοποιώντας στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, το άρθρο 120 με την ιερή δήλωση εφαρμογής του άρθρου και ό,τι το Σύνταγμα επιτάσσει τον κάθε Πολίτη να πράξει, εν καιρώ κατοχής, προδοσίας της χώρας και συνεχόμενης καταπάτησης του Όρκου.


Ονοματεπώνυμο  | Ημερομηνία/Αρ.Πρωτ. Ιερής Δήλωσης 120 
Σημείωση: Καταθέστε στο ΑΤ της περιοχής σας την ιερή δήλωση εφαρμογής του άρθρου 120 του Συντάγματος, για να μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην επιστολή τούτη και  να κάνετε (όποτε χρειαστείτε) δικαστική   και ουσιαστική χρήση αυτής.΄Στην καταθεση της ιερης, παρτε οπωσδηποτε επικυρωμενο αντίγραφο απ την αστυνομια . Δεν πληρώνετε παράβολο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου